مالکوم پین

مالکوم پین

مالکوم پین (متولد 13 ژوئن 1947)، یک استاد بازنشسته انگلیسی و نویسنده در زمینه مددکاری اجتماعی است. او بیشتر به خاطر کتاب درسی نظریه مددکاری اجتماعی مدرن شناخته شده است. پین مشاور (سیاست و توسعه) در آسایشگاه سنت کریستوفر، لندن، استاد بازنشسته مطالعات اجتماعی در دانشگاه متروپولیتن منچستر، و استاد افتخاری دانشکده پزشکی سنت جورج دانشگاه کینگستون است.

کتاب های مالکوم پین

نظریه نوین مددکاری اجتماعی