ابوحنیفه دینوری

ابوحنیفه دینوری

احمد بن داود بن ونند معروف به ابوحنیفه دینوری کرمانشاهی شناخته‌شده با نام ابوحنیفه دینوری (زادۀ ۸۱۵ در دینور - درگذشتۀ ۸۹۵ میلادی)، همه‌چیزدان، گیاه‌شناس، تاریخ‌نگار، جغرافی‌دان، فلزوَرز، ستاره‌شناس و ریاضی‌دان کُرد اهل ایران بود.

کتاب های ابوحنیفه دینوری

اخبار الطوال