سیدابوالفضل ریاضی

سیدابوالفضل ریاضی

دکتر سید ابولفضل ریاضی متولد ۱۳۱۶ شمسی است و از سال ۱۳۴۴ که دکترای داروسازی خود را از دانشگاه تهران اخذ کرد، داروخانه دکتر ریاضی را در شهرستان رفسنجان راه اندازی کرد و اکنون بیش از نیم قرن است که در این حوزه فعالیت می کند.ایشان سرودن را از سنین نوجوانی آغاز کرد و امروز یکی از چهره های شاخص شعر رفسنجان است.

کتاب های سیدابوالفضل ریاضی

کجاوه ی باران