سید امید آقامیری

سید امید آقامیری

سید امید آقامیری ، متولد 1354 ، مدیر بهره‌برداری شرکت توسعه گردشگری ایران و مدرس هتلداری دانشگاه است.

کتاب های سید امید آقامیری

فرانت آفیس