ریچارد ال. هاگز

ریچارد ال. هاگز

ریچارد ال. هاگز به عنوان رئیس دپارتمان تحول و رئیس بخش آکادمیک در آکادمی نیروی هوایی ایالات متحده خدمت می کرد. او همچنین در نقش‌های مختلف مدیریتی و آموزشی در مرکز رهبری خلاق (CCL) خدمت کرده است، جایی که کارش بر رهبری ارشد اجرایی و توسعه رهبری سازمانی متمرکز بود.

کتاب های ریچارد ال. هاگز