جرالد آر فریس

جرالد آر فریس

جرالد آر. فریس، استاد مدیریت فرانسیس اپس و استاد روانشناسی در دانشگاه ایالتی فلوریدا است. او تحقیقات گسترده ای در زمینه های نفوذ اجتماعی در سازمان ها، ارزیابی عملکرد، روابط در کار و شهرت در زمینه های سازمانی منتشر کرده است. فریس از سال 1981 تا 2003 به عنوان ویراستار مجموعه سالانه پژوهش در مدیریت پرسنل و منابع انسانی،  و تالیف یا ویرایش تعدادی کتاب از جمله: مهارت سیاسی در کار: تأثیر بر اثربخشی کار، کتابچه راهنمای انسانی مدیریت منابع، استراتژی و مدیریت منابع انسانی، و روش و تحلیل در تحقیقات سازمانی خدمت کرد.در سال 2001، فریس جایزه دستاورد شغلی هنمن را دریافت کرد و در سال 2010، جایزه مربیگری توماس ای. ماهونی را هر دو از بخش منابع انسانی آکادمی مدیریت دریافت کرد. او قبلاً استاد کار و روابط صنعتی، مدیریت بازرگانی، و روانشناسی در دانشگاه ایلینویز در اوربانا-شامپین بود، جایی که او مرکز مدیریت منابع انسانی را در دانشگاه ایلینویز از 1991 تا 1996 مدیریت کرد. او دکترای مدیریت بازرگانی را از دانشگاه ایلینویز در اوربانا شامپین دریافت کرد.

کتاب های جرالد آر فریس

سیاست در سازمان ها