گئورگی گاسپادینف

گئورگی گاسپادینف

گئورگی گوسپودینوف (بلغاری: Георги Господинов؛ زاده 7 ژانویه 1968) نویسنده بلغاری با بیشترین ترجمه و جوایز بین المللی پس از سال 1989، یکی از صداهای برجسته ادبیات اروپای امروزی است. روایت های پیچیده او با خاطره گذشته اخیر اروپای شرقی و نگرانی های حال اروپا و جهان درگیر است. آنها که عمیقاً انسانی هستند، در عین حال موفق می شوند به فراتر از انسانیت دست یابند و برای همدلی بسیار گسترده تر و غیرانسان محوری تلاش می کنند. با قاچاق شعر به داستان، سبک او هم شاعرانه و هم فلسفی است و در عین حال خواندنی، خنده دار، خود کنایه آمیز است. به گفته نیویورکر، «جستجوی واقعی جورجی در فیزیک غم این است که راهی برای زندگی با غم و اندوه بیابد، تا به آن اجازه دهد منبعی برای همدلی و تردید سودمند باشد...» کتاب های او به 25 زبان از جمله ترجمه شده است. آلمانی، انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، ایتالیایی، دانمارکی، لهستانی، ترکی، آلبانیایی، ایسلندی و غیره.

کتاب های گئورگی گاسپادینف

فیزیک اندوه