نعیم آل مسافر

نعیم آل مسافر

 سیدنعیم آل مسافر نویسنده ای از جنوب عراق می باشد. او در سال 1970 میلادی در یک خانواده ی ادب دوست در شهر شطره استان ذی قار به دنیا آمده است.

کتاب های نعیم آل مسافر

صداهایی از آنجا