سدال نیلی

سدال نیلی

تدال نیلی، استاد مدیریت بازرگانی نایلور فیتژو در مدرسه بازرگانی هاروارد، یک محقق، معلم و کارشناس برنده جایزه در زمینه کارهای مجازی و جهانی، ابزارهای دیجیتال، پیشرو در تحول جهانی و دیجیتال است. او سرپرستی دوره MBA مورد نیاز رهبری و رفتار سازمانی را بر عهده دارد، رئیس پیشنهاد اجرایی پیشرو در کسب و کارهای جهانی است و نویسنده کتاب برنده جایزه، زبان موفقیت جهانی است. آثار او در مجلات برتر منتشر شده است و در BBC، CNN، Forbes، Financial Times، MarketWatch، New York Times، Nikkei، NPR، the Wall Street Journal, The Economist و بسیاری از رسانه های دیگر به نمایش درآمده است. او دکترای خود از دانشگاه استنفورد را دریافت کرد.

کتاب های سدال نیلی

انقلاب دورکاری