لورا هوآنگ

لورا هوآنگ

«لورا هوآنگ» استاد مدیریت تجاری در دانشکده کسب و کار «هاروارد» است. او قبل از پیوستن به «هاروارد»، استادیار مدیریت در دانشکده «وارتون» متعلق به دانشگاه «پنسیلوانیا» بود.

کتاب های لورا هوآنگ

برگ برنده