مایکل بونگی استاینر

مایکل بونگی استاینر

مایکل بونگی استاینر در خط مقدم شکل دادن به چگونگی سازمانها در سرتاسر جهان مانند مربیگری رفتار و شایستگی رهبری اساسی است. کتاب او The Coaching Habit پرفروش ترین کتاب مربیگری این قرن است که بیش از 700000 نسخه فروخته شده و 1000+ نقد پنج ستاره در آمازون دارد.

کتاب های مایکل بونگی استاینر

عادت مربیگری


دام نصیحت