جنیفر الدر

جنیفر الدر

جنیفر الدر (متولد 1968، سانفرانسیسکو) نویسنده آمریکایی و دستیار ویراستار برای انتشارات کتابخانه کالینز مک سوئینی است.

کتاب های جنیفر الدر