نیک تامینلو

نیک تامینلو

نیک تامینلو به عنوان مربی مربیان شناخته شده است. او در سال 2016 به عنوان مربی شخصی سال از سوی انجمن ملی قدرت انتخاب شد. او در کنفرانس های بین المللی تناسب اندام در سراسر جهان سخنرانی می کند و نویسنده چندین کتاب و بیش از 50 مقاله در مجلات مهم سلامت و تناسب اندام از جمله Men's Health و Men's Fitness می باشد.

کتاب های نیک تامینلو