انت لارسن مایر

انت لارسن مایر

انت لارسن‌مایر  Enette Larson-Meyer، استاد دانشگاه وایومینگ و محققی معتبر در زمینه متابولیسم ورزش و ورزش است. تحقیقات او بر این است که چگونه تغذیه بر سلامت و عملکرد افراد فعال در تمام مراحل چرخه زندگی و در تمام سطوح عملکرد - از ورزشکاران معمولی گرفته تا ورزشکاران نخبه- تأثیر می گذارد.

کتاب های انت لارسن مایر

تغذیه ورزشی