آسکر جاکندروپ

آسکر جاکندروپ

آسکر جانکدروپ پرفسور تغذیه ورزشی، پس از مدرک کارشناسی ارشد در علوم حرکت انسانی در دانشگاه ماستریخت هلند، دکترای خود را در سال 1997 در همان دانشگاه با مطالعه جنبه‌های متابولیسم کربوهیدرات و چربی به پایان رساند. پس از تحقیقات فوق دکترا در دانشگاه تگزاس در آستین، جاکندروپ جوانترین استاد دانشگاه بیرمنگام در سن 35 سالگی شد. او بیش از 12 سال استاد متابولیسم ورزش در دانشگاه بیرمنگام بود. او همچنین به عنوان مدیر آزمایشگاه عملکرد انسانی در همان دانشگاه اشتغال داشت. او چندین کتاب در مورد تغذیه ورزشی و بیش از 200 مقاله در مجلات معتبر درمورد ورزش و تغذیه ورزشی تألیف کرده است.
علایق تحقیقاتی او شامل پاسخ متابولیک به ورزش، تنظیم متابولیسم کربوهیدرات و چربی، تغذیه ورزشی، مشکلات گوارشی در حین ورزش، تمرین و تمرین بیش از حد است. او عضو کالج آمریکایی پزشکی ورزشی، عضو آکادمی علوم نیویورک، انجمن تغذیه، انجمن فیزیولوژیک، انجمن بیوشیمیایی، انجمن دیابت آمریکا و کالج علوم ورزشی اروپا است.

کتاب های آسکر جاکندروپ

تغذیه ورزشی