جان دی.کرومبولتز

جان دی.کرومبولتز

از جان دی.کرومبولتز به عنوان یک محقق و نظریه پرداز پرکار روانشناسی یاد می شود که کارش انقلابی در حوزه روانشناسی مشاوره ایجاد کرده است. تحقیقات پیشگام او در توسعه حرفه ای، مداخلات مشاوره رفتاری، و نظریه یادگیری اجتماعی تصمیم گیری شغلی، تاثیر زیادی در این زمینه داشته است.
او بیش از 200 نشریه را تالیف کرده یا به صورت مشترک تألیف کرده است. جایزه انجمن روان‌شناسی آمریکا برای مشارکت‌های ممتاز حرفه‌ای و جایزه تایلر لئونا APA 17، بالاترین درجه تمایز برای بورسیه تحصیلی و تمرین در روان‌شناسی، از جمله افتخارات و جوایز متعدد دریافت‌شده است.

کتاب های جان دی.کرومبولتز