سالی گادینو

سالی گادینو

سالی گودینیو، دکترا، یک مدرس ارشد در دانشکده تحصیلات تکمیلی آموزش در دانشگاه ملبورن است.سالی گودینیو شانزده سال تجربه در تدریس ابتدایی دارد و در حال حاضر مدرس برنامه درسی ابتدایی، تدریس و یادگیری در دانشگاه ملبورن است. کار تحقیق و توسعه حرفه ای او بر برنامه درسی یکپارچه، تغییر معلم، ارتباطات شفاهی و یادگیری مشارکتی متمرکز است.

کتاب های سالی گادینو

پرسش کردن