ماری ونتراس

ماری ونتراس

ماری ونتراس، متولد 1972، نویسنده‌ي فرانسوی است که بابت کتابش «کولاک» به محبوبیت دست یافت و جوایزی ادبی نیز دریافت کرد. 

کتاب های ماری ونتراس

کولاک