طیبه شنبه زاده

طیبه شنبه زاده

طیبه شنبه زاده ، متولد 1355، یکی از شاعران سپید گوی پست مدرن است  که هم اشعاری فاخر از اندیشه اش تراوش می کند و هم خود شعر و داستان های شاعران جهان را دنبال می کند و گاه آن شعرها را ترجمه می کند و در اختیار ادب دوستان و طرفدارانش قرار می دهد. این شاعر چندین سال است که در فضای شعر استان هرمزگان به خصوص بندرعباس حضور فعال دارد و از طرفی همسرش سعید آرمات است که خود از سران پست مدرن های سپید گویی استان هرمزگان است.به همین دلیل این شاعر هم از نقدهای علمی همسرش خوشه می چیند و هم از حمایت و تشویق او بهره مند می شود.طیبه شنبه‌زاده بیشتر به ترجمه آثار شاعرانی می‌پردازد که در ایران شناخته شده نیستند و یا آثار آن‌ها به فارسی برگردانده نشده است. “عشق دیوانگی و مرگ” اثر آن سکستون، “در شهری که در آن تو را دوست دارم” اثر لی یونگ لی، کتاب “عشق با کت و شلوار راه راه” نوشته دیان واکوفسکی و کتاب شعر “صرف نسکافه در مجلس ترحیم اسب” از آثار ترجمه و تالیفی شنبه‌زاده محسوب می‌شوند که به چاپ رسیدند.

کتاب های طیبه شنبه زاده