استفانو کوربو

استفانو کوربو

استفانو کوربو (1981) معمار، محقق و استادیار ایتالیایی در RISD (مدرسه طراحی رود آیلند) است. وی دارای مدرک دکتری و کارشناسی ارشد معماری است. دوم در طراحی معماری پیشرفته از ETSAM مادرید (Escuela Técnica Superior de Arquitectura). استفانو در چندین مؤسسه آکادمیک تدریس کرده و دو کتاب منتشر کرده است: «از فرمالیسم تا فرم ضعیف. معماری و فلسفه پیتر آیزنمن. (اشگیت-روتلج، 2014)، و «مناظر داخلی. یک اطلس بصری.” (تصاویر، 2016).

کتاب های استفانو کوربو

از فرمالیسم تا فرم ضعیف