کتی وولف

کتی وولف

کتی ولف به همراه همسرش، دو فرزندش و مایک سگ در پارک اورلند، کانزاس زندگی می کند. او نویسنده کتاب «چه جورج فراموش کرد» است که توسط ریچارد برن به تصویر کشیده شده است.

کتاب های کتی وولف