ای بی سدلویک

ای بی سدلویک

ای بی سدلویک (A. B. Saddlewick) نام مستعار تیم کالینز، نویسنده یادداشت های یک خون آشام کاملا لنگ و پرنس Dorkness است.

کتاب های ای بی سدلویک

مودی خوفناک 5


مودی خوفناک 6


مودی خوفناک 4


مودی خوفناک 1


مودی خوفناک 3


مودی خوفناک 2


بیشتر بخوانید

ژانر فانتزی، پرورشگاه تخیل و خلاقیت

زمانی در تاریخ بشر، تمامی آثار ادبی به نوعی فانتزی به حساب می آمدند. اما چه زمانی روایت داستان های فانتزی از ترس از ناشناخته ها فاصله گرفت و به عاملی تأثیرگذار برای بهبود زندگی انسان تبدیل شد؟

چرا باید کودکان را با داستان ها آشنا کنیم

داستان ها نقشی مهم و حیاتی در رشد و پیشرفت کودکان دارند. کتاب هایی که می خوانند و شخصیت هایی که از طریق ادبیات با آن ها آشنا می شوند، می توانند به دوستانشان تبدیل شوند.