سافی باکال

سافی باکال

سافی آر. باکال (متولد 1968) فیزیکدان، فن‌شناس، مدیر بازرگانی و نویسنده آمریکایی است.

کتاب های سافی باکال

طرح های جنون آمیز