دیوید مورین

دیوید مورین

دیوید جی. مورین، مدرس فیزیک و معاون مدیر مطالعات کارشناسی در گروه فیزیک، دانشگاه هاروارد است. او نویسنده کتاب درسی مقدمه ای بر مکانیک کلاسیک (انتشارات دانشگاه کمبریج، 2008) است. 

کتاب های دیوید مورین

مسئله هفته