رژین‏ پی‏ یترا

رژین‏ پی‏ یترا

خانم رژین پی‌ یترا استاد فلسفه در دانشگاه پیر مندس فرانس در شهر گرونوبل فرانسه و متخصص در زیبایی‌شناسی (استتیک) است.

کتاب های رژین‏ پی‏ یترا

زنان فیلسوف