آزاده پرویش

آزاده پرویش

آزاده پرویش متولد 1357 در شهر تهران، دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت MBA کارآفرینی می باشد. او مستر و مدرس NLP، مدرس توسعه فردی و مهارت های زندگی، دانش آموخته NLP از خانه ان ال پی ایران زیر نظر استاد سجاد زمانی، و نویسنده کتاب کارآفرینی با مختصات ساده است.

کتاب های آزاده پرویش