خوزه پارامون

خوزه پارامون

خوسه ماریا پارامون ویلاسالی در سال 1919 در بارسلونا اسپانیا متولد شد. او نویسنده، نقاش، فیلم نامه نویس، طراح گرافیک و ویراستار اسپانیایی بود، و به عنوان نویسنده و ویراستار آثار مربوط به حوزه نقاشی و طراحی مشهور بود. پارامان بیش از صد و بیست مقاله در زمینه های ذکر شده منتشر کرد.

کتاب های خوزه پارامون

نقاشی از منظره


نقاشی از روی آثار مشاهیر


نقاشی با آبرنگ


اصول نقاشی با رنگ روغن


نقاشی با مداد رنگی