دارلین گایز

دارلین گایز

دارلین گایز در سال 1917 در آمریکا به دنیا آمد. گایز تعدادی کتاب محبوب برای خوانندگان جوان نوشت. "قطار کوچکی که مدال گرفت" در سال 1947 منتشر شد و بیش از سه میلیون نسخه فروخته است. او همچنین نویسنده «طراحی برای آن» (1949)، «معمای طبقه سیزدهم» (1953) و «دایناسورها و دیگر حیوانات ماقبل تاریخ» (1959) بود

کتاب های دارلین گایز