آلی استندیش

آلی استندیش

آلی استندیش، نویسنده ای آمریکایی است. استندیش در کارولینای شمالی بزرگ شد و برای تحصیل به کالج پومونا رفت. او سپس چندین سال به عنوان معلم در مدارس دولتی واشنگتن دی. سی. فعالیت کرد. استندیش در دانشگاه هالینز، در رشته ی داستان نویسی کودک و در دانشگاه کمبریج، در رشته ی ادبیات کودک تحصیل کرده است. 

کتاب های آلی استندیش

پسری که قبلا بودم