محسن عمادی الله یاری

محسن عمادی الله یاری

 مهندس محسن عمادی الله یاری متولد سال 1362، دارای مدرک دکتری مهندسی برق-کنترل، مدرک MBA از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، و مدرك MCITP،  استاد دانشگاه و مولف چند کتاب می باشد.

کتاب های محسن عمادی الله یاری