دبارتی هالدر

دبارتی هالدر

دباراتی هالدر مدرک LLB از دانشگاه کلکته، مدرک LLM در حقوق بین‌الملل و قانون اساسی از دانشگاه مدرس، مدرک LLM در قوانین کیفری و امنیتی از دانشگاه پارول، و دکترا (حقوق) از NLSIU، بنگلور دریافت کرد. او استاد حقوق در موسسه حقوقی پارول، دانشگاه پارول، گجرات، هند است.

کتاب های دبارتی هالدر

جرم رایانه ای و بزه دیدگی زنان