سلمان م ا سلمان

سلمان م ا سلمان

سلمان ام. ای. سلمان (متولد سال 1984) مشاور ارشد معاون حقوقی ریاست بانک جهانی و مشاور بانک در مورد قانون آب بود. قبل از پیوستن به بانک جهانی، دکتر سلمان به عنوان کارمند حقوقی با صندوق بین المللی توسعه کشاورزی سازمان ملل متحد (IFAD)، در رم، ایتالیا (1981-1983) کار می کرد.

کتاب های سلمان م ا سلمان

آب و حقوق بشر