درک تامسون

درک تامسون

درک تامسون، روزنامه نگار و نویسنده ای آمریکایی است. او سردبیر مجله ی آتلانتیک است و در عرصه های اقتصاد و رسانه ها قلم می زند. او همچنین برای NPR نیز مطلب می نویسد و در شبکه هایی همچون CBS و MSNBC نیز فعالیت دارد.

کتاب های درک تامسون

موفق سازها