دیل کارنگی

دیل کارنگی

دیل کارنگی نویسنده، مشاور وسخنران سرشناس اهل آمریکاست. دیل کارنگی درس هایی را در زمینه ی پیشرفت شخصی، فروشندگی و سخنرانی توسعه بسیاری داد. او در یک خانواده ی فقیر و کشاورز در میسوری به چشم به جهان گشود. در سال ۱۹۱۲ وارد انجمن مسیحیان جوان در نیویورک شد تا در کلاس های سخنرانی آنجا شرکت کند. او کوشش می کرد به دیگر شرکت کنندگان، از طریق سخنرانی، اعتماد به نفس و تفکر مثبت بدهد. بعدها او در کالج ایالتی آموزگاران وارنزبرگ، میسوری مشغول به تحصیل شد. وارن بافت یکی از ثروتمند ترین مردان جهان و بسیاری افراد سرشناس دیگر از شاگردان دیل کارنگی بوده اند

کتاب های دیل کارنگی

آیین دوست یابی


آیین سخنرانی


آیین زندگی


آیین دوست یابی


آیین دوست یابی


آیین دوست یابی


آیین دوست یابی


آیین سخنرانی


آیین سخنرانی


آیین دوست یابی


آیین زندگی


قدرت بیان


آیین دوست یابی


آیین دوست یابی


آیین دوست یابی


آیین زندگی


آیین زندگی


آئین دوست یابی


آیین سخنرانی


آیین زندگی


آیین سخنوری


آئین زندگی


آیین سخنرانی


هرگز فراموش نشوید


رمز موفق زیستن


آیین دوست یابی


آیین زندگی


بیشتر بخوانید

چگونه با روانشناسی، داستان های بهتری خلق کنیم

«روانشناسی» برای بسیاری از نویسندگان، موهبتی بزرگ است و بینشی ارزشمند را درباره ی چگونگی کارکرد ذهن انسان به آن ها می بخشد.