مگان میرندا

مگان میرندا

مگان میرندا، نویسنده ای آمریکایی است. او در نیوجرسی بزرگ شد و در دانشگاه MIT تحصیل کرد. میرندا کتاب های متعددی برای نوجوانان نوشته و اثرش در فهرست پرفروش ترین های نیویورک تایمز قرار داشته است. 

کتاب های مگان میرندا

دختری از ویدوهیلز


همه دختران گمشده


بیشتر بخوانید

لذت کشف حقیقت در داستان های جنایی

داستان های جنایی، یکی از قواعد اساسی قصه گویی را به آشکارترین شکل نشان می دهند: «علت و معلول»