گئورگ بوشنر

گئورگ بوشنر

کارل گئورگ بوشنر (1813 - 1837) نویسنده، شاعر، پزشک و انقلابی آلمانی بود.

کتاب های گئورگ بوشنر

ویتسک


ویتسک / نظامیان


لئونس و لنا


مرگ دانتون


لئونس و لنا


بیشتر بخوانید

مسیر پر فراز و نشیب نمایشنامه ها در قرن بیستم

در اوایل قرن بیستم و در اغلب کشورهای اروپایی، تمایزی میان نمایش های ساده و خیابانی با آثار جدی تر به وجود آمد.