جن سینسرو

جن سینسرو

جن سینسرو نویسنده ، مربی موفقیت و سخنگوی پرفروش شماره 1 نیویورک تایمز است که بیش از یک دهه به مردم کمک کرده تا زندگی خود و حسابهای بانکی خود را از طریق حضورهای عمومی ، جلسات خصوصی ، سمینارهای مربیگری و کتابها – از جمله: تو یک کله شقی پیش به سوی ایمان به بزرگی خود و شروع زندگی عالی - تغییر دهند. سینسرو در حال حاضر در سانتافه ، نیومکزیکو زندگی می کند.

کتاب های جن سینسرو

عادت های کله خری


تو یک کله شقی پیش به سوی ثروت