اتیین دولابوئسی

اتیین دولابوئسی

اتین دولابوئسی (1 نوامبر 1530 - 18 اوت 1563) قاضی ، نویسنده و بنیانگذار فلسفه سیاسی مدرن در فرانسه بود. او به بهترین وجه به عنوان دوست بزرگ و نزدیك مقاله نویس برجسته میشل دو مونتاژ در یكی از برجسته ترین دوستی های تاریخ و همچنین تأثیر قبلی برای تفكر آنارشیستی به یاد می آید.

کتاب های اتیین دولابوئسی