برنت اشلندر

برنت اشلندر

برنت شلندر، نویسنده و ویراستار انگلیسی است. او زندگی کارآفرینان برتر دنیا را در آثار خود به تصویر کشیده و جوایز متعددی را به خاطر همین آثار، از آن خود کرده است. شلندر به مدت سی سال، داستان های تحلیلی و اقتصادی می نوشته و با روزنامه ها و مجلات بزرگی چون وال استریت جورنال و Fortune همکاری داشته است.

کتاب های برنت اشلندر

استیو جابز باشید