گلنن دویل ملتن

گلنن دویل ملتن

گلنن دویل ملتن، زاده ی 20 مارس 1976، نویسنده ی آمریکایی است.ملتن در ویرجینیا به دنیا آمد. او در سال 1998 در رشته ی هنر از دانشگاه جیمز مدیسون فارغ التحصیل شد و شغل معلمی را برگزید. ملتن، دوران نویسندگی آنلاین خود را در سال 2009 آغاز کرد و خیلی زود طرفداران زیادی پیدا کرد. او که در سال 2016 از همسر خود جدا شد، یک پسر و دو دختر دارد. گلنن دویل ملتن در سال 2017 با ابی وامباک نامزد کرد و در همین سال با او ازدواج کرد.

کتاب های گلنن دویل ملتن

جنگجوی عشق


Untamed


بیشتر بخوانید

«جنگجوی عشق»، حماسه ای به لطافت زنانگی

کتاب «جنگجوی عشق»، فقط ضمیمه ای بر زندگی نامه ای است که اتفاقات زیادی را در دل خود جای داده است