گلنن دویل ملتن

گلنن دویل ملتن

گلنن دویل ملتن، زاده ی 20 مارس 1976، نویسنده ی آمریکایی است.
ملتن در ویرجینیا به دنیا آمد. او در سال 1998 در رشته ی هنر از دانشگاه جیمز مدیسون فارغ التحصیل شد و شغل معلمی را برگزید.
ملتن، دوران نویسندگی آنلاین خود را در سال 2009 آغاز کرد و خیلی زود طرفداران زیادی پیدا کرد. او که در سال 2016 از همسر خود جدا شد، یک پسر و دو دختر دارد.
گلنن دویل ملتن در سال 2017 با ابی وامباک نامزد کرد و در همین سال با او ازدواج کرد.

کتاب های گلنن دویل ملتن

جنگجوی عشق


۳۲,۰۰۰ تومان