حسن قائمیان

حسن قائمیان

حسن قائمیان در سال ۱۲۹۵ خورشیدی در بابل زاده شد. پدر وی «ابوالقاسم قائمیان» بود که از محترمین و افراد معتمد شهر بابل به شمار می رفت. او به جز حسن، دارای دو پسر دیگر به نام های کاظم و باقر بود که بعدتر، هر کدام به ترتیب رئیس اعتبارات کل بانک ملی ایران و رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه رازی شدند.حسن در سال ۱۳۱۳ از مدرسهٔ مطالعات عالی بازرگانی در پاریس با گرفتن دانش نامهٔ عالی، دانش آموخته شد.حسن قائمیان در نزد روشن فکران جایگاه مهم و والایی داشت. او این جایگاه را با برگردانی کتاب گروه محکومین اثر فرانتس کافکا در سال ۱۳۲۷ و پیش از آن، دوستی نزدیک چندین ساله با صادق هدایت بدست آورد.وی را یکی از رهروان جنجال آفرین صادق هدایت در عرصهٔ روشن فکری دهه های ۳۰ و ۴۰ ایران خوانده اند که نسبت به مخالفان هدایت بسیار پرخاشگر بود؛ ولی در دههٔ ۵۰ آرام گرفته بود.حسن قائمیان در ۲۲ خرداد ۱۳۵۵ در تهران درگذشت.

کتاب های حسن قائمیان

مصدر سرکار ستوان


گروه محکومین


گروه محکومین


گروه محکومین


بیشتر بخوانید

کتاب «شوایک»: هجویه ای درخشان بر جنگ جهانی اول

کتاب «شوایک» اثری جذاب است که شایستگی خوانده شدن توسط طیفی وسیع از مخاطبین را دارد.