جیم هیلیر

جیم هیلیر

جیم هیلیر که در سن 73 سالگی درگذشت، یکی از پیشگامان آموزش فیلم سازی در انگلیس بود. نویسنده و ویراستار چندین نشریه، از جمله گلچین اثرگذار دو جلدی ترجمه ها از ژورنال فیلم فرانسه Cahiers du cinéma، جیم نقش اساسی در ایجاد فیلم سازی به عنوان یک زمینه جدی برای مطالعه در مدارس و دانشگاه ها در دهه 1970 و 80 بازی کرد.

کتاب های جیم هیلیر