عبدالرحمن عالم

عبدالرحمن عالم

عبدالرحمن عالم (زادهٔ ۱۳۲۹ در اردبیل) استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران است. عبدالرحمن عالم در سال ۱۳۲۹ در اردبیل متولد گردید. پس از طی دوره‌های ابتدایی و متوسطه در اردبیل، موفق به اخذ مدرک لیسانس علوم سیاسی از دانشگاه تهران گردید. در سال ۱۳۵۳ مدرک فوق لیسانس را در رشتهٔ روابط بین‌الملل کسب کرد و متعاقباً در سال ۱۳۶۴ موفق به اخذ دکتری تخصصی خود در رشتهٔ علوم سیاسی از دانشکده حقوق دانشگاه تهران گردید. او هم‌اکنون مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران است.

کتاب های عبدالرحمن عالم

سیاست


بنیادهای علم سیاست