توماس جی کامپانلا

توماس جی کامپانلا

توماس جی کامپانلا متولد و بزرگ شده در بروکلین ، یک مورخ برنامه ریزی شهری و محیط شهری است. او در مورد فرهنگ و فضاهای مختلف به تدریس و نوشتن می پردازد و به دنبال توضیح عوامل منیفولد ، بازیگران و نیروهایی است که مناظر شهری را در سراسر جهان شکل داده اند.

کتاب های توماس جی کامپانلا

شهر از نو