آلانا استنگ

آلانا استنگ

آلانا استنگ (Alanna Stang) سردبیر اجرایی مجله ID است. آلانا که مدیر یک نشر فصلی است، به عنوان مدیر مسئول Whole Living و ویراستار اجرایی Martha Stewart Living و Cookie Condé Nast، رویکردی الهام بخش و در عین حال قابل دسترسی به اطلاعات، به منظور تندرستی، سبک زندگی، طراحی و پایداری به ارمغان آورد. علاوه بر این، آلانا در بسته بندی کتاب های بصری، راهنمایی محتوای آنلاین و کار با مارک ها و بازاریابان برای شکل دادن به انواع پیام ها، تجربه عمیقی در - و علاقه مداوم به آن - دارد.

کتاب های آلانا استنگ

خانۀ سبز