جری یودلسون

جری یودلسون

جری یودلسون (متولد در گرینویچ، کانکتیکات) یک متخصص محیط زیست و نویسنده است که بیشتر به خاطر انتشار 14 کتاب ساختمان سبز و طراحی پایدار از سال 2006 شناخته شده است. کار یودلسون بر روی تأثیرات زیست محیطی بلندمدت توسعه شهری بر تغییرات آب و هوایی انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از کارکرد خانه و ساختمان متمرکز شده است.

کتاب های جری یودلسون