تادئوش کانتور

تادئوش کانتور

تادئوش کانتور (انگلیسی: Tadeusz Kantor; ۶ آوریل ۱۹۱۵ – ۸ دسامبر ۱۹۹۰) کارگردان نمایش اهل لهستان بود. 

کتاب های تادئوش کانتور

آه،شب شیرین


اتاق محقر خیال من


بیشتر بخوانید

مسیر پر فراز و نشیب نمایشنامه ها در قرن بیستم

در اوایل قرن بیستم و در اغلب کشورهای اروپایی، تمایزی میان نمایش های ساده و خیابانی با آثار جدی تر به وجود آمد.