رضا سرور

رضا سرور

رضا سرور در سال 1355 در تهران متولد شد.
سرور لیسانس خود را در رشتۀ عمران گرفت، اما از فعالیت در عرصۀ تئاتر بازنماند و از سال 1376 به کار نمایشنامه‌نویسی، ترجمه و نقد تئاتر مشغول شد. مرگ و استعاره، از منظر درام‌نویس، شکسپیر معاصر ما، تنفس در هوای تئاتر و گفت‌وگوهایی دربارۀ شکسپیر از جمله آثار منتشرشدۀ سرور است.

کتاب های رضا سرور

هملت شعر بیکران


شکسپیر معاصر ما


دفتر مطالعات تئاتر 1


چشم انداز طبیعی


جنسیت رزالیند


بیشتر بخوانید

مسیر پر فراز و نشیب نمایشنامه ها در قرن بیستم

در اوایل قرن بیستم و در اغلب کشورهای اروپایی، تمایزی میان نمایش های ساده و خیابانی با آثار جدی تر به وجود آمد.