ولفگانگ بیتنر

ولفگانگ بیتنر

ولفگانگ بیتنر (متولد 29 ژوئیه 1941 در گلیویس) یک نویسنده لهستانی است.
وی از سال 1946 در ویتموند بزرگ شد و تاسال 1966 در آنجا زندگی کرد.
از سال 1957 تا 1963 آقای بیتنر برای منطقه ویتموند کار می کرد.

کتاب های ولفگانگ بیتنر