برد هوپر

برد هوپر

برد هوپر متولد سال 1966 ویراستار سابق کتاب در بزرگسالان در بوک لیست است. او دریافت کننده جایزه لوئیز شورز در سال 2015 برای بررسی عالی بود.وی کارشناس تاریخ، جغرافیا، حق امتیاز و هنر داستان کوتاه است.

کتاب های برد هوپر